Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Pravidla provozu

                                            Provozní řád letiště LVZDS

   1.   Při provozu modelu má modelář vždy jako hlavní zásadu zajištění bezpečnosti provozu na  letišti.
   2.   Zaparkovat vozidlo je třeba na místě k tomu určeném
   3.   Za provoz modelu a jeho případné následky je plně odpovědný jeho pilot.    Způsobí-li někdo škodu     nebo újmu na zdraví, je povinen nést její následky. Za osoby mladší 15 let odpovídá  jejich zákonný zástupce.

   4. Provoz na modelářském letišti nesmí v žádném případě omezit či ohrozit letecký provoz. V  případě, že  se k prostoru modelářského letiště blíží letoun, je pilot modelu povinen  rychle vyhodnotit situaci  přistát a model dstranit z plochy letiště, nebo odlétnout s modelem mimo dráhu pohybu letounu směrem od hlavní úřistávací dráhy UL.

  5. Před létáním je nutno prověřit u ostatních pilotů, zda používaný kanál není již obsazen.  Pokud ano, dohodnout se, jak bude provedeno střídání na na stejném kanálu.
  6. Pokud již někdo léta, oznámit úmysl vzlétnout a domluvit se, ve kterých místech bude kdo

     létat (nevzlétat ostatním za zády)..
  7. Zakazuje se létat nad zaparkovanými automobily, ostatními piloty a ohrožovat ostatní letadla.

  8. Je třeba zachovávat pořádek. Odpadky, zbytky modelů, nepoužitelné součástky,
nedopalky  z cigaret a drobný odpad vždy  odvézt s sebou.

10. Zakazuje se volné pobíhání psů (a jiných domácích zvířat), musí být vždy uvázáni. Majitel odpovídá za odstranění exkrementů z ploch a za škody způsobené psem.
11. Při nedodržení výše uvedených pravidel je oprávněn člen vykázat modeláře nečlena z plochy. Pokud pravidla porušuje člen klubu, může být vykázán správcem letiště. Opakované nebo hrubé porušování provozního řádu může vést k vyloučení člena !!!

12. Modely se spalovacím motorem strartujte až za dřevěným stolem , ne mezi zaparkovanými auty.

13. Členský příspěvek pro stávající členy kalendářní rok 2016 je 700,-Kč a pro nové členy je poplatek 1000,- Kč

      z příspěvků je hrazen provoz, údržba a obnova sekacího parku a úpravy plochy (odkrtkování, zatravnění)

 

                                           správce modelářského letiště David Kraus

 

TOPlist